Caddelerin Kaldırımlarının Tamiri

Büyükşehir Belediye Başkanlığı Fen İşleri Müdürlüğü’ne 25 Mayıs 2009 tarihinde Yukarı Bahçelievler Mahallesindeki Caddelerin Kaldırımları hakkında bir kez daha yazılı başvurumuz oldu.

Yukarı Bahçelievler Mahallesi sınırları içerisinde bulunan Aşkabat (7.) Cadde, Wilhelm Thomsen Cadde, 6. Cadde, Azerbaycan (3.) Cadde, Kazakistan (4.) Cadde, Taşkent (1.) Cadde kaldırımlarının birçoğu araçların vurması sonucu parçalanmış ve bozulmuştur.

Bazı kaldırımlar erimiş bazıları ise kazı çalışması neticesinde kırılmışlardır. Sakinlerimiz bu caddelerin üzerinde yürümede büyük zorluklarla karşılaşmaktadırlar.

Geçen yılın sonbaharında kırık taşların tamiri yapıldı. Çok zaman olmadan eski halini aldı.

Yukarı Bahçelievler Mahallesinin sakinleri, Caddelerimizin kaldırımlarının kış gelemeden yenilenmesini öncelikle istemektedirler.